На фокус

Вълшебна среща…

Колко малко е нужно на човек ,за да се вдъхнови и да започне да твори.Една на пръв поглед обикновена среща,която впоследствие се превръща в източник на идеи,която ти дава начален тласък,който ти е нужен ,за да стартираш нов проект,да се впуснеш в новото, в различното.

Човек трябва да живее на село , за да види звездитe🖤

 Наистина , когато съм в града, в забързаното ежедневие загубвам себе си. Ставам една от многото, сливам се с потока, забравям за изконните ценности и за „малките“ големи неща, които ме правят щастлива. Те не са свързани нито с парите, нито със славата и другите материални блага. Те са красивото, романтично небе, изгряващото и залязващото слънце, прекрасното цъфнало цвете и невероятните звезди. Те могат да танцуват. Да, звездите обичат да правят това. Представям си колко скучно е да стоиш на определена орбита хиляди години. Да крепиш гравитационния баланс на света и да помагаш на астролозите да изчисляват хороскопите. Ето защо понякога, някои от тях, които не са „на дежурство“, тихичко се отправят към някое по-закрито място на Вселената. Просто ,за да потанцуват. Техният танц е невероятна феерия от преливащи се светлини и цветове в дълбочината на безкрайния Космос. Вечер ,загледана в звездното небе, затварям очи и си го представям. А за тези , които се съмняват, имам доказателство. Всички ние сме чували , а някои от нас дори са виждали „падащи звезди“, такива за които се говори, че ако имаме късмета да ги видим и си пожелаем нещо, то ще се сбъдне. Но в големия град е малко вероятно това  вълшебство да се случи , защото тук пречат високите сгради и множеството от силни светлини. Затова, когато отида на село, забравям да всички неприятности: проблеми , задължения отговорности, а най-вече за огромното натрупано напрежение и стрес. Тъй като в малкото населено място имам възможността и времето да се потопя в моя свят, този на мечтите , усещайки пантеистичното чувство на хармония и уютна топлина, дарена ми от майката природа. Ще цитирам един много любим мой български поет , Атанас Далчев, който казва следното:

„Човек трябва да отиде да живее на село, в полето, за да види звездите. Светлините на града ни пречат да ги виждаме.“

Звездите са отражение на всички наши мечти и блянове, които в селото имаме способността да видим, докато градът ни отдалечава от тях. Някак си те остават на заден план, дори биват погубени и премазани от тежката, сива мъгла на голямото градското пространство.                                                                                                                                                                                                                                                  

„Журналистика е да отразяваш всичко, което другите не искат да отразяват. Всичко останало е ПР”

 Джордж Оруел

 Неслучайно започнах с цитата на известния британски писател ,журналист и поет Джордж Оруел, който поставя границитe между журналистиката и PR. В този ред на мисли е хубаво да се отрази основната разлика между журналистиката , която обслужва обществените интереси ,докато PR обслужва интересите на своя клиент. Най-важният принцип за журналистиката е обективността, изразяваща се в независимия и безличен глас, който подава сигнали по възможно най-безпристрастния начин. Гласът на PR е цветен , нестандартен и обективен единствено и само за клиента , за който работи.  Другите две основни разлики между журналистиката и PR са свързани с техните публики и каналите за комуникация. Журналистите създават материал основно за масовата публика включващ ,читателите, слушателите и зрителите на определената медия, докато PR сегментира своята аудитория по демографски , психологически и др. характеристики с цел съобщенията да бъдат възприети по най-добрия начин. Голяма част от журналистите достигат до своята публика основно чрез един канал за комуникация, докато PR използва много канали -традиционните масмедии, имейли, информационни бюлетини ,социални мрежи и създаването на специални събития. Защо  обективната журналистика е толкова важна?В съзнанието ми изниква името на Бърнард Коен, който е известен американски политолог и учен. В книгата му “The Press and Foreign Policy”, той изразява мнението си за това ,че пресата е повече от преносител на информация и мнения- тя насочва за какво да мислят хората. (Cohen 1963: 13) Тук може да извлечем следния извод – медиите и техните послания рефлектират върху нагласите и очакванията на обществото. Следващата популярна теория , която подкрепя казаното до тук е тази на Максуел МакКомс и Доналд Шоу -медиите определят най-актуалните въпроси на деня – за какво да мисли широката публика. Те нямат директно влияние върху мнението на аудиторията. Публиките селективно контактуват като участват в определени общности освен това възприемат селективно информацията от медиите и не на последно място, запомнят определени нюанси от нейното съдържание. (McCombs & Shaw 1972) Добър пример за селективността на посланията на публиките се явява направеното  изследване по време  на президентската кампания в САЩ през далечната 1972 г.  От една страна се сравняват темите , които са отразени в медиите , а от друга фокуса на внимание на публиките. Прави се анализ на девет основни източници на новини -местни вестници, списания и телевизия. Освен това са анкетирали част от електората, който  не е взел решение за кого да гласува. След това се изследва връзката между това, което хората са дефинирали като актуални проблеми и медийното съдържание. След анализирането на данните, анкетираните избиратели определят пет основни теми -законност и ред, данъчна политика, международна политика, граждански права и обществено благополучие. Установява се, че в медийния контент анализ са присъствали същите пет теми. Това ни доказва ,че медията се използва като голям ориентир за формирането на публичното мнение. Друга важна особеност при обективната журналистика е поддържането на доверие в медията. „Най-висшата ценност на обществените медии е обективната и проверена информация, така че да дадем на нашите слушатели и зрители възможността сами да си съставят мнение по въпроса“, подчерта д-р Сузане Пфаб, както и обясни, че във фокуса на обществените радио и телевизия трябва да стои „добре разследваната и достоверна информация, която се откроява с качеството си“, тъй като „важи принципът: по-добре да закъснеем с дадена информация, но тя да е вярна и точна, защото нищо не се губи толкова лесно и бързо, както доверието“. Защо в PR обективността не е толкова важна? Можем много лесно да отговорим на този въпрос – PR  е творческа професия, която се стреми да създава силни послания , които да въздействат по положителен начин на своите публики. Освен това PR играе много важна роля- именно тази на медиатор , изграждащ мостове между дадена организация и нейните публики. Както знаем има три вида нагласи -познавателни , емоционални и поведенчески. Първият тип нагласи се основава на знания за определен материален обект, вторият се отнася до моралните и идеологически разбирания, а последния е базиран на наблюдение на нашето собствено поведение спрямо другите хора или събития и създаване на оценка за пригодност. За разлика от журналистическия рационален подход , тук акцентът пада върху емоциите. Следователно PR оказва влияние върху емоционалните нагласи на аудиторията  , докато журналистиката върху познавателните. Третият вид нагласи се отнасят както към PR , така и към журналистиката, защото и двете допринасят за създаването на определени поведенчески модели в обществото. Въпреки ,че PR не е толкова обективен, намира своето място под слънцето -сътворяващ  различното , въздействащ емоционално и даряващ  надежда за по-добър и хармоничен свят.

Творчески дрехи👚👗👖

Искаш ли да си различен?Ами запомнен?Достатъчно смел ли си,за да разчупиш стереотипите -онези матрици, които си изградил в подсъзнанието си .Създай нещо свое… Бъди дързък… Рискувай … 😋😊🤗

„Дилъри на време“

Нима сме дилъри на време?Не, ние сме дарители…Времето не се купува , нито пък се продава ,то се дарява! Затова е толкова ценно…То е любов, привързаност, грижа, уважение, нежност, топла прегръдка, красива целувка, мила дума, която ще стопли душата ти!Не забравяйте ,че времето е изчерпаем източник! Оценявайте го, живейте го, обичайте го…Усетете го …

„Да обичаш Винсент“

Един невероятен филм, който променя светогледите и ценностите ни. Произведение, което не може да бъде забравено… Впечатляващ, интригуващ, силно емоционален! С послания, които ни въздействат.С истории , които ни напомнят колко самотен и неразбран е различният човек. Този, който не се бои да покаже истинската си същност …Да разкрие душата и емоциите си.

Create your website with WordPress.com
Get started